פורמט מחיר ליחידה כמות
יחיד55 ₪

אלכסנדר אוריה בוסקוביץ'


Song of Ascent

Concerto

Ornaments

Daughter of Israel

Israel Philharmonic Orchestra

Gary Bertini - cond

Lady Evelyn Rothwell-Barbirolli - oboe

Sir John Barbirolli - cond

Rami Tal - flute

Jerusal, Symphony Orchestra

Nizan Leibovich - cond

Ronald Dowd - tenor

'Rinat' Choir

יחיד מחיר ליחידה כמות
יחיד55 ₪