פורמט מחיר ליחידה כמות
יחיד55 ₪

בנג'מין ברעם


My Little Sister

My Heart is Steadfast

Stimmen

Three Songs

Remember that I Loved

I Shall Revive my Soul

Anna Haase - mezzo-soprano

Munchen piano trio: Herman Lechler - piano, Rudolf Joachim Koechert - violin, Gerhard Zank - vcl

Bavarian Radio Chorus

Michal Glaser - cond

Israel Contemporary Players

Karin Ben-Yosef - cond

Shira Tal - mezzo soprano

Shimrit Carmi - piano

יחיד מחיר ליחידה כמות
יחיד55 ₪