ניתן לערוך חיפוש בקטלוג באמצעות כל שדה בנפרד או בשילוב של שני שדות. לדוגמא, חיפוש מלחין וחיפוש מושג כללי.


לחילופין באפשרותך לחפש כותר באמצעות טקסט חופשי